Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Museum en brasserie met daarboven woningen

Twin Peaks property care bv


Balkon aan de Brink, een meerwaarde voor de boeiende beleefstad

Wij vinden het belangrijk dat de nieuwe invulling van Brink 69/70 een meerwaarde heeft voor Deventer. Het ‘Balkon aan de Brink’ biedt een aantrekkelijke plek die de Brink en de Kleine Overstraat een impuls geven in levendigheid. Bij de vormgeving van ons ontwerp op de onderste twee bouwlagen aan de Brink willen wij de bezoekers van de binnenstad meer verleiden de Kleine Overstraat te bezoeken. We maken een architectonisch gebaar, waarbij we op de begane grond de entree tot de Kleine Overstraat verbreden door de harde hoek van het huidige pand af te ronden. Het balkon op de verdieping wordt een markant punt, vanwaar bezoekers van de Brasserie van het fantastische uitzicht op de Brink en de Waag kunnen genieten. De gevel aan de Kleine Overstraat maken we veel opener waardoor de winkelstraat zich voortzet. Vanzelfsprekend blijft het publieke MIVA toilet aan de Kleine Overstraat gehandhaafd.

Aantrekkelijke locatie voor bezoekers en bewoners

Wij hebben met veel enthousiasme gewerkt aan ons plan. Voor onze planvorming hebben wij bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in en om Deventer gesproken. Parallel daaraan hebben wij onderzoek gepleegd naar de bouwtechnische en planologische mogelijkheden. In onze brainstormsessies zijn vele functies langsgekomen, zoals onder meer een stadscampus voor Saxion, wonen voor ouderen, zorgfuncties en diverse horecaconcepten. Al snel kwamen we er op uit dat deze locatie aantrekkelijker moet worden voor bezoekers en bewoners van Deventer. Dit willen we bereiken met een combinatie van horeca, expositie/museum en wonen.

Brasserie en museum

In ons plan programmeren wij een levendige horeca (Brasserie) op de hoek. We denken aan een overgangsruimte waarbij expositie/museum en de horecafunctie in elkaar overvloeien. Beide functies moeten elkaar versterken. Deventer voorziet momenteel niet in een tentoonstellingsprogramma dat museumbezoekers aanspreekt. Een Deventer-waardig museum zal de stad in meerdere opzichten versterken. In onze gesprekken met verschillende eigenaren en directeuren van musea is ons gebleken dat er voldoende vraag is naar een museale expositiefunctie op deze historische locatie aan de Brink. De locatie is door alle gesprekspartners als zeer goed beoordeeld. Het is onze wens om dit in nauwe samenwerking met het ‘Deventer Verhaal’ verder te ontwikkelen.

Woningen met collectieve daktuin

Door de combinatie van horeca, cultuur en wonen ontstaat een locatie met zicht op de Waag waar bewoners en bezoekers van de binnenstad graag komen. Hier is leven, cultuur en ruimte voor ontmoeting in een historisch deel van de binnenstad. Aangezien het museum en de Brasserie niet het gehele pand beslaan, ontstaat er op de hogere bouwlagen ruimte voor woningen rondom een half omsloten collectieve daktuin op het huidige platte dak van de bibliotheek. Rond het hofje op niveau creëren wij in totaal 11 comfortabele woningen verdeeld over beide panden. Een deel van de woningen kijkt uit over de Brink.

Brug tussen wonen, uitgaan en winkelen

Het museum en de Brasserie zorgen voor levendigheid overdag, terwijl de woningen voor aanwezigheid in de avonduren zorgen. Door deze programmering denken wij de brug te slaan tussen een binnenstedelijk woonmilieu, het uitgaansleven aan de Brink en de winkelbedrijven aan de Kleine Overstraat.

Bijlagen

  1. Uitgebreide onderbouwing van het plan (pdf)
  2. Plattegronden en doorsnedes (pdf)Terug naar het overzicht met alle plannen