Verzorgd wonen voor senioren én een ontmoetingsplek voor de buurt

Care4You Property III B.V.Op de hoek van de Brink en de Kleine Overstraat in Deventer bevond zich in de dertiende eeuw het eerste gasthuis in Deventer. Hier vonden vele inwoners van Deventer eeuwenlang een plek van verblijf, verzorging en ontmoeting. Wij zien een kans om op deze plek een nieuw programma aan te bieden, dat op een eigentijdse manier refereert aan deze oorspronkelijke functie. Brink 69 en 70 zullen in onze visie plaats bieden aan een combinatie van wooneenheden voor senioren, met aandacht voor zowel een lichte als zware zorgbehoefte, alsmede de aanwezigheid van gemeenschappelijke leefruimten en een binnentuin. Onze ruimtelijke visie zorgt ervoor dat een uitnodigend wooncomplex ontstaat, die als stedenbouwkundige schakel fungeert tussen Brink en Kleine Overstraat.

Stedenbouwkundige inpassing en relatie tot de omgeving

Momenteel maakt de relatief lange en gesloten zijgevel (circa 45 meter) van Brink 70 dat de samenhang tussen het pand en de Kleine Overstraat matig is. Dit komt het functioneren van de Kleine Overstraat als gemengd winkelmilieu en verbindingsroute tussen Brink en kernwinkelgebied niet ten goede. In onze visie ‘openen’ we de gevel van het hoekpand aan de Brink, met name aan de zijde van de Kleine Overstraat, zodat enerzijds de woonfunctie nadrukkelijker afleesbaar wordt en anderzijds de straat een uitnodigende uitstraling krijgt. Hierbij denken we aan een soort grote stads-woonkamer waar bewoners en stadsgenoten samen kunnen komen, samen koffie kunnen drinken, met elkaar een spelletje kunnen doen of een krant kunnen lezen. Deze ontmoetingsruimte kan ook worden ingezet als tijdelijke galerie, voor een huiskamerconcert, tentoonstelling, buurtbijeenkomsten etc.

Benadrukken én herstellen van de historische bebouwing

De fysieke transformatie van de gebouwdelen speelt zich voornamelijk achter de voordeur af en aan de achtergevel van de panden. Het bestaande straatbeeld blijft zoveel mogelijk behouden, maar waar nodig wordt deze verbeterd. De gevel van het voormalige Heilige Geest Gasthuis behouden we als geheel, terwijl we het hoekpand in de plint meer uitstraling zullen geven. Een belangrijke ingreep is het terugbrengen, vergoten van de binnentuin. Op de bekende, historische kaart van Joan Blaeu (1649) is te zien dat indertijd een ruime binnentuin aanwezig was op deze plek. De terugkeer van deze tuin, inclusief het reeds aanwezige standbeeld als eyecatcher, versterkt de woonkwaliteit en biedt de unieke kans om de achtergevel van het Rijksmonument weer in oude luister te herstellen. In het kort gaan we uit van de volgende interventies:

  • Het terugbrengen van de binnentuin achter het voormalige Heilige Geest Gasthuis;
  • Het herstellen van de achtergevel van het Rijksmonument;
  • Het aanpassen van de gevel van de zijvleugel van Brink nummer 70, grenzend aan de stadstuin;
  • Het meer uitstraling geven aan de plint van het hoekpand en het ‘openen’ van de plint aan de Kleine Overstraat;
  • Het weer herstellen van de historische structuur in het Rijksmonument.

Duurzaamheid voorop

Duurzaamheid staat in ons denken en ontwerpen centraal en met ons plan willen wij bijdragen aan de ambitie van energieneutraliteit in 2030. In de herontwikkeling verwachten we grote stappen te kunnen maken op het gebied van verduurzaming, die zullen resulteren in energielabel A. Toepassingen die dit mogelijk maken zijn: extra isolatie, LED-verlichting, 100% elektrisch wonen, een WKO installatie en gebruik van duurzame materialen.

Graag verwijzen wij naar de bijlagen voor een uitvoerige uiteenzetting van ons plan.

Bijlagen

  1. Uitgebreide onderbouwing van het plan (pdf)
  2. Functionele invulling van het pand/vlekkenplan (pdf)
  3. Marktverkenning (pdf)
  4. Introductie Panta Rhei HealthCare (pdf)


Terug naar het overzicht met alle plannen